בסאבלט ישראל מעריכים את פרטיותכם ולכן הכנו את מדיניות הפרטיות הזו על מנת להודיע לכם מתי מידע נשמר, כיצד הוא מעובד ומה מגולה לגופים אחרים. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

קבלת מדיניות הפרטיות

1. השימוש באתר זה subletisrael.co.il (להלן: “האתר“), על ידך, משתמש הקצה (להלן: “משתמש הקצה“), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר ו/או פרסום נכס באתר או הזמנת שהייה בנכס שמפורסם באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה למדיניות הפרטיות שלהלן, שנקבעו ע”י סאבלט ישראל רויאל (להלן: “סאבלט ישראל“). במידה ואינך מסכים למדיניות הפרטיות שלהלן (להלן :”מדיניות הפרטיות“), עליך להימנע משימוש באתר.

2. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע למדיניות הפרטיות באתר ומקבלה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד סאבלט ישראל, האתר, בעלי האתר, מנהליו ונושאי משרה בסאבלט ישראל, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות סאבלט ישראל על פי מדיניות הפרטיות שלהלן. סאבלט ישראל שומרת לעצמה הזכות לעדכן או לשנות את מדיניות הפרטיות המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

כללי

1. האתר מופעל על ידי סאבלט ישראל רויאל. הפלטפורמה נועדה להפגיש בין מחפשי נכס פוטנציאליים לבין המפרסמים הרשומים על גבי הפלטפורמה, תוך אספקת ממשק מקוון עבור מחפשי הנכס להגשת בקשות מקוונות להשכרת נכסים לתקופות קצרות. יובהר כי הפלטפורמה אינה מספקת שירותי תיווך.
2. סאבלט ישראל מספקת פלטפורמה פרסומית למשכירי נכסים בין אם שהינם בעלי הנכס ובין אם שהינם שוכרים הרשאים להשכיר את הנכס בשכירות משנה (להלן: “המפרסם“) המעוניינים להשכיר את הנכס לתקופות קצרות או ארוכות (להלן: “הנכס” ו”המודעה” בהתאמה) לקהל הרחב שמעוניין בשכירות נכסים לתקופות קצרות, בין אם כשוכרים ובין אם כשוכרי משנה (להלן: “מחפש הנכס“). סאבלט ישראל מעמידה לרשות המפרסם את האתר כבמה להצגת הנכסים בלבד, סאבלט ישראל אינה משכירה או בעלת הנכסים ואין לראות בסאבלט ישראל כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין. סאבלט ישראל אינה צד לעסקה שבין המפרסם ובין מחפש הנכס.
3. בעת השימוש באתר נאסף מידע על משתמש הקצה. חלק מהמידע שנאסף מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר באמצעות שם וכתובת, הנכסים שמשתמש הקצה ביקש להזמין, אמצעי התשלום ששימשו את משתמש הקצה ועוד. זהו מידע שמשתמש הקצה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומו של משתמש הקצה לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה את משתמש הקצה באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו של משתמש הקצה (מדובר על מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמא העמודים בהם צפה משתמש הקצה, המודעות שעניינו את משתמש הקצה וכן מידע הנאסף על משתמש הקצה בזמן גלישתו באתר).

המידע שנאסף
במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של המפעילה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (“החוק”). יודגש, כי מסירת הנתונים הנ”ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ”חובה”, לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר כדוגמת פרסום בלוח המכירות של האתר. הנתונים המוגדרים כחובה הינם שדות או כל שדה קליטה אחר שלא צויינו כשדות שהם לא חובה, ולהפך שדות שהם חובה יסומנו כ”לא חובה”. הואיל וסאבלט ישראל תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, הרי שבאחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות המבוקש על ידך.

אנחנו מתחייבים לא למסור את המידע שמסרתם לנו לצדדים שלישיים.

איזה מידע לא מזוהה אנו שומרים על אודותיכם? אנחנו לא שומרים מידע מעבר למה שמצוין בסעיף הקודם.

השימוש במידע

שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת פרסום נכסים או הזמנת נכסים, עיון בעמודים/נכסים ספציפיים המופיעים באתר, תשובותיך למשאלים המתפרסמים באתר בדבר העדפותיך בכל הקשור לאתר עצמו וכיו”ב. מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך (“המידע”) – ככל שתמסור כזה – יישמר במאגר הנתונים של האתר. המפעילה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע האישי לגביך בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש ובמדיניות הפרטיות.

השימוש במידע שייאסף על ידי החברה, ככל שייאסף, יוחד בין היתר לשימושים הבאים:

  • שליחת עדכוני מערכת ועדכונים אודות מודעותיך או הזמנותיך.

  • התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינותך השונים וציפיותיך.

  • התאמה אישית של מודעות ופרסומות המועלות באתר ו/או באתרים אחרים.

  • מתן השירותים השונים באתר ובכלל זה, איתור ומניעת פעילות אסורה באתר והתחזות לאחר. אנחנו חולקים מידע זה עם צד שלישי המספק לנו שירותים אלה.

  • בכפוף לאישורך, קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין (לרבות בדרך של דברי פרסומת, דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר). במסגרת זו תוכל החברה להביא לידיעתך מבצעים/תכנים שונים אשר עשויים לעניין אותך, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה של החברה ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירותים אלה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע לחברה בפרטי יצירת הקשר המפורטים לעיל והשירות יופסק.

  • ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע אנונימי שנאסף לצורך מחקרים סטטיסטיים של החברה ו/או צדדים שלישיים, שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת המפעילה וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.

  • הפעלת האתר והשירותים השונים של המפעילה.

שימוש ב-Cookies (עוגיות)

עוגיה (cookie) היא קובץ הנשמר על המחשב שלכם ומאפשר לאתר האינטרנט לזהות אתכם או לאמת את זהותכם. אתר סאבלט ישראל, באופן דומה לזה של חברות הפרסום, יוצרת גם היא קבצי “COOKIES” במחשבך האישי ומהם היא אוספת מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו”ב. המידע הנאסף באמצעות ה-“COOKIES” משמש את החברה לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר כך שהוא יתאים באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה החברה במסגרת תקנון השימוש.

נשוב ונדגיש כי ביכולתך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי “COOKIES” במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר. יחד עם זאת, חשוב לציין, כי אתרי החברה לא יפעלו כראוי מקום בו הופעלה חסימה להתקנת קבצי cookies.

אבטחת מידע

סאבלט ישראל מאבטחת את האתר ומיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שפעילותה של סאבלט ישראל מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשב, אין פעילותה זו מעניקה ביטחון וחסינות מוחלטים לשמירה על המידע. לכן, סאבלט ישראל אינה מתחייבת כי האתר יהיה חסין באופן מוחלט בפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה (ובלבד שסאבלט ישראל נקטה אמצעים סבירים למנוע אותן).

זכות עיון במידע

על פי החוק, משתמש הקצה זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע של המפעילה. על מנת לקבל מידע זה יכול ויידרש משתמש הקצה להציג מסמכים מזהים, לרבות הוכחות בעלות על חשבון טלפון או דואר אלקטרוני. במידה ומצאת את המידע המצוי במאגר מידע של המפעילה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות למפעילה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

שינויים במדיניות הפרטיות

סאבלט ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. במידה וסאבלט ישראל תשנה את מדיניות הפרטיות בצורה מהותית, סאבלט ישראל תודיע על כך באמצעות הודעה בולטת בדף הבית או תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני של משתמש הקצה, ככל שמסרת, עדכון על כך מבעוד מועד.

יצירת קשר בנושא פרטיות

אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה, אתה תמיד יכול צור קשר עם קצין הפרטיות שלנו, בדואר אלקטרוני או על ידי טופס ‘צור קשר’ והגש תלונה, קצין הפרטיות שלנו יבחן את התלונות בזמן סביר וישלח לך את התשובה בהקדם, כתובת הדואר האלקטרוני של קצין הפרטיות היא [email protected]

התחברות

הרשמה

איפוס סיסמא

נא הקלידו שם משתמש או אימייל, אתם תקבלו לינק לאיפוס הסיסמא דרך האימייל.